Vai laba izglītība nozīmē veiksmīgu karjeru?

Lai arī bieži sastopams viedoklis, ka laba izglītība vēl nenodrošina veiksmīgu karjeru, tomēr ir skaidrs, ka tā var palīdzēt gūt panākumus profesionālajā darbībā un līdz ar to – arī palīdzēt uzlabot dzīves kvalitāti kopumā.

Mūsdienu konkurences apstākļos darba devēji bieži vien izvēlas par labu darbiniekam ar labāku izglītību vai lielāku pieredzi. Abi šie būtiskie aspekti prasa zināmus laika un citu resursu ieguldījumus, taču tas noteikti ir tā vērts. 

Izglītības līmenis bieži vien ir noteicošais, lai gūtu panākumus nākotnē – izglītības dokuments apliecina ne vien iegūtās zināšanas, bet arī parāda, ka cilvēks ir uzņēmīgs un disciplinēts, prot izmantot idejas, teorijas, informāciju, lai sasniegtu dažādus uzdevumus un mērķus. 

Veiksmīgai dzīvei nepieciešamās prasmes 
Viens no redzamākajiem iemesliem, kādēļ izglītībai ir nozīme, ir tas, ka tā sniedz iespēju apgūt prasmes, kas nepieciešamas turpmākajā dzīvē. Piemēram:
• valodu zināšanas – labas valodu (arī svešvalodu) zināšanas palīdzēs saprotamāk izteikt savas idejas, veidot kontaktus. Labas komunikācijas prasmes ir lietderīgas jebkurā jomā un svešvalodu zināšanas sniedz daudz plašākas iespējas;
• matemātiskās prasmes – lai arī datori un kalkulatori ir viegli pieejami, tomēr nepieciešams iemācīties veikt pamata aprēķinus uz papīra un galvā. Ēdienu gatavošana, iepirkšanās, auto vadīšana un daudzas citas ikdienas aktivitātes prasa arī matemātiskās prasmes – neatkarīgi no karjeras izvēles

Jo vairāk iemācies, jo vairāk vari nopelnīt 
Augstāks izglītības līmenis dod lielākas iespējas nopelnīt vairāk – daudzās jomās finanšu izaugsme ir cieši saistīta ar izglītības līmeni. Jo zemāka izglītība, jo mazāk iespēju – tas ir tieši tik vienkārši. 

Izglītības līmenis ir viens no aspektiem, kas tiek ņemts vērā, atlasot kandidātus uz kādu konkrētu amatu. Ja pretendentu ir daudz, priekšroka visdrīzāk tiks dota cilvēkam ar labāku izglītību un lielāku pieredzi konkrētajā amatā. Pat pretendējot uz salīdzinoši vienkāršu darbu, prasību aprakstā bieži vien ir noteikts, ka kandidātam būtu jābūt ar vismaz vidējo izglītību. Kādēļ tas ir tik svarīgi? Izglītošanās ļauj: 
• uzzināt, kā apgūt jaunas prasmes, iegūt informāciju un to lietot;
• attīstīt komunikācijas prasmes, tostarp pārliecināšanas, konfliktu risināšanas, komandas darba prasmes;
• iemācīties plānot laiku un citus pieejamos resursus. Mācīšanās ļauj saprast, kā lietderīgi pārvaldīt projektus, iekļauties noteiktos termiņos;
• mācīties no citu cilvēku pieredzes un intelekta. Tikai dažu gadu laikā ar grāmatu, pētījumu un citu mācību materiālu palīdzību iespējams gūt priekšstatu par teorijām, atklājumiem, pētījumiem, ko veikušas zinātnieku, matemātiķu, vēsturnieku un citu ekspertu paaudzes. Lai arī personīgā pieredze ir ļoti svarīga, tomēr akadēmiskās zināšanas ļauj uzzināt to, ko pats, iespējams, nekad neatklātu.

Laba izglītība pieejama ikvienam 
Mūsdienās izglītība pieejama daudz vienkāršāk nekā jebkad agrāk. Pateicoties tehnoloģiju attīstībai, tiek nodrošinātas arī dažādas izglītības formas. Piemēram, arvien populārāka kļūst tālmācība, kas ļauj mācīties no jebkuras vietas, jebkurā sev ērtā laikā – tā ir iespēja apvienot mācības ar citām svarīgām dzīves jomām, piemēram, darbu un ģimeni. Tālmācībā var apgūt gan profesiju un pilnveidot esošās zināšanas konkrētā jomā, gan iegūt atestātu par pamata un vidējo izglītību. Lasīt vairāk par tālmācību un tās sniegtajām iespējām.

Lai arī laba izglītība vien negarantē veiksmīgu karjeru, tomēr tas ir labs pamats, uz kā būvēt savu turpmāko izaugsmi. Izglītība paver lielākas iespējas, tādēļ droši var apgalvot, ka mācīšanās ir ieguldījums, kas vienmēr atmaksājas.